Dooradmin / informatie / 0 Commentaren

De geschiedenis van de waterontharder

Waterontharders maken hard water zacht. Dit heeft vele voordelen, zoals een langere levensduur van de apparaten die je in huis hebt en het terugdringen van stookkosten. Tegenwoordig is het plaatsen van een waterontkalker in gebieden waar hard water uit de grond verkregen wordt vrij normaal. Maar hoe is dit ingenieuze apparaatje ooit ontstaan? Wat is de geschiedenis van deze weldoener?

Waterzuivering door de jaren heen

In de geschiedenis is het behandelen van water al lang bekend. In 2000 voor Christus werd water al vaker gekookt voordat het werd gebruikt. Dit werd toen echter voornamelijk gedaan om de geur en de smaak van het water te doen verbeteren. Aan het einde van de zeventiende eeuw werd voor het eerste ontdekt dat het water, dat werd gebruikt om te drinken en in de huishouding, micro-organismen bevatte. Toch is pas in 1804 de eerste waterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen.

Het ontstaan van waterontharders

Vanaf 1600 was er dus al aandacht voor de kwaliteit van het water, maar later zijn pas de installaties ontwikkeld om de kwaliteit van het water ook daadwerkelijk te kunnen verbeteren. In het begin van de 20e eeuw zijn in vervolg daarop de eerste waterontharders ontstaan. Deze eerste waterontharders werden niet meteen gebruikt in huiselijke kring, zoals tegenwoordig. In het begin werden de apparaten voornamelijk gebruikt in de voedingsmiddelen- en textielindustrie. Vervolgens zijn ze voornamelijk in gebruik genomen voor andere industriële doeleinden, op plaatsen waar zacht water heel veel voordelen opleverde. Dit was onder andere het geval voor de farmaceutische industrie en de fotoproductie.

Dezelfde techniek

De eerste waterontharders, die in de vroege jaren 1900 zijn ontstaan, gebruikten meteen al dezelfde techniek als tegenwoordig wordt gebruikt, namelijk de uitwisseling van ionen. Bij dit systeem worden harsdeeltjes gebruikt die de calcium- en magnesiumionen uit het water aan zich binden en vervolgens natriumionen afstaan aan het water. Deze ionenwisseling maakt dus het zuiveren van schadelijke of ongewenste stoffen uit het water mogelijk gemaakt. In het geval van waterontkalking wordt ervoor gezorgd dat calcium- en magnesiumionen uit het water worden gehaald, maar dit proces is bij gebruik van andere ionen natuurlijk ook toepasbaar op andere stoffen. Daarvoor is kennis nodig van de ionen die zich binden aan de ionen van de schadelijke stoffen die gefilterd dienen te worden.

De nieuwste waterontharders

Zoals gezegd maken de nieuwste waterontharders nog altijd gebruik van hetzelfde proces als de eerste waterontharders uit de vroege 20e eeuw. Toch heeft de waterontkalker natuurlijk een heel verbeteringsproces doorstaan. De laatste jaren is er ontzettend veel aandacht voor duurzaamheid en milieu. Deze thema’s zijn ook binnen de wateronthardingstechniek opgepakt. Zo zijn er tegenwoordig apparaten voor het zacht maken van water, die hiervoor gebruik maken van groene stroom, zoals zonne-energie. Er zijn zelfs waterontharders die helemaal geen gebruik meer maken van stroom. Daarnaast zijn er apparaten op dit gebied, die tijdens het verschonen van de harsdeeltjes deze deeltjes meteen ontsmetten. Dit zorgt voor een vermindering van bacteriegroei. Het apparaat heeft daardoor minder onderhoud nodig. De markt van de waterzuivering en waterontharding blijft zich tot op de dag van vandaag vernieuwen.